GROMADZIMY - OPRACOWUJEMY -  UDOSTĘPNIAMY- INFORMUJEMY - WSPOMAGAMY

Aktualności


Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego - Marzena Wodzińska zaprasza więcej

Departament Edukacji i Nauki organizuje konkurs „Bądź EKO, działaj EKO!” Temat II edycji konkursu brzmi: Walka ze smogiem. Chrońmy nasze zdrowie! W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Wielkopolski  więcej
„Melania Parczewska – pisarka i działaczka społeczna”

Dnia 19 marca 2018 r. Aldona Zimna, koordynator współpracy Książnicy Pedagogicznej z Uniwersytetem Trzeciego Wieku powitała zebranych słuchaczy sekcji humanistycznej  UTW oraz czytelników biblioteki na spotkaniu poświęconym kilku tematom więcej


W ramach współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opatówku, dnia 19 marca 2018 r., podczas I Spotkania Sieci Współpracy Logopedów powiatu kaliskiego został zaprezentowany fragment księgozbioru biblioteki z zakresu logopedii. więcej


AKTYWNA BIBLIOTEKA

Projekt współpracy Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu z bibliotekami szkolnymi, którego zwieńczeniem jest uzyskanie tytułu honorowego Máxima cum láude
(Z najwyższą pochwałą)

Edycja I 

26.02-15.06.2018 

plakat, regulamin (pdf), regulamin (doc)


7 lutego 2018 w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej im. A. Parczewskiego w Kaliszu odbyła się konferencja prasowa dotycząca oferty kulturalno-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.W spotkaniu uczestniczyła Marzena Wodzińska – Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz dyrektorzy jednostek podległych pod Urząd Marszałkowski w Poznaniu: Dariusz Grodziński – dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, Beata Sysiak – zastępca dyrektora Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu i Magdalena Sekura-Nowicka – dyrektor Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. wiecej


W dniu 2 lutego 2018 r. nastąpiło uroczyste otwarcie filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej  w Krotoszynie miejscu. Nowa siedziba biblioteki mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 11. więcej

„Wielkopolsko, czy spadnie na nas wolność...?” (Ewa Najwer) Konkurs na Projekt Multimedialny dotyczący Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 .  więcej

.